Georgian+995 571 184281
info@auditor.ge
Georgian+995 571 184281
info@auditor.ge

საგადასახადო კონსულტაცია

თბილისის აუდიტორთა გუნდი გთავაზობთ საგადასახადო კონსულტაციას, როემლიც ეფუძნება საქართველოს საგადასახადო კოდექს.

ჩვენ ვანხორციელებთ პროექტებს და ვიყენებს დაგეგმვის შიდასაფირმო მეთოდოლოგიას, რაც საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ სამუშაოები გონივრულ ვადებში. ჩვენ მზად ვართ დავეხმაროთ ჩვენს კლიენტებს, როგორც საგადასახადო საკითხებში ასევე დამუშავდეს კომპლექსური მეთოდოლოგიური საგადასახადო გადაწყვეტილებები დაწყებული  სამეურნეო ოპერაციების აღწერის რეგლამენტების მომზადებიდან დამთავრებული კომპლექსური საგადასახადო ბაზისა და შიდა კონტროლის სისტემის დამუშავებით.

ჩვენი მომსახურებები:

  • საგადასახადო კონსულტაცია აღრიცხვასა და გადასახადების საკითხეში
  • სააბონენტო მომსახურების პრინციპზე დაფუძნებული საგადასახადო კონსულტაცია
  • საგადასახო მიზნით სააღრიცხვო პილიტიკის შემუშავება
  • მეთოდური რეგლამენტების მომზადება ცალკეული სამეურნეო ოპრაციისთვის
  • სააღრიცხო-მეთოდოლოგიური პრინციპების უნიფიკაცია
  • საგადასახადო ბიზნეს პროცესების შიდა კონტროლის სისტემის დამუშავება
  • საგადასახადო ბიუჯეტირების პრინციპების შემუშავება

იმისათვის, რომ მიიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია და დააზუსტოთ საგადასახადო მომსახურების ღირებულება, გადმოგვიგზავნეთ კომერციული წინადადების მოთხოვნა

მოგვწერეთ

ჩვენ მალე გიპასუხებთ