ღირებულებითი შეფასება

ჩვენ ვანხრციელებთ აქტივებისა და ვალდებულებების შეფასებას შეფასების საერთაშორისო და ადგილობრივი სტანდარტების შესაბამისად. აქციების შეფასება, არამატერიალური და მატერიალური ქონების შეფასება.

იმისათვის, რომ მიიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია და დააზუსტოთ შესაბამისი მომსახურების ღირებულება, გადმოგვიგზავნეთ კომერციული წინადადების მოთხოვნა

მოგვწერეთ

ჩვენ მალე გიპასუხებთ