ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტების (ფასს) პირველადი გამოყენება

ჩვენ ვანხორციელებთ: ფასს-ის პირველადი გამოყენებისთვის საჭირო რეგლამენტირებული დოკუმენტაციის მეთოდოლოგიური ბაზის დამუშავება, კონსოლიდაციის მოდელები და ანგარიშგების ტრანსფორმაცია. ჩვენ მზად ვართ თქვენს თანამშრომლებს ვასწავლოდ ფასს- პროცესების მომზადება ინდივიდუალური საწავლო პროგრამით.

ჩვენ გთავაზობშ შემდეგ მომსახურებებს:

  • ფასს-ის პირველადი გამოყენებისთვის საჭირო მეთოდოლოგიუირ ბაზის გამოყენება ( ანგარიშგების პრონციპები, ტრანსფორმაციისა და კონსოლიდაციის მეთოდები, სხვა ნორმატიული დოკუმენტები)
  • ინდივიდუალური საწავლო პროგრამის საშუალებით თანამშრომლების მომზადება ფასს- პროცესების განსახორციელებლად
  • ფასს ანგარიშგების მომზადებისთვის საჭირო რეგლამენტირებული დოკუმენტაციის დამუშავება.

იმისათვის, რომ მიიღოთ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია და დააზუსტოთ მომსახურების ღირებულება, გადმოგვიგზავნეთ კომერციული წინადადების მოთხოვნა

მოგვწერეთ

ჩვენ მალე გიპასუხებთ